Tietosuojaselosteet

Rekisterinpitäjä
Rakennusliike J. Malm Oy
Katajatie 2, 36200 Kangasala
Y-Tunnus 0679852-7
https://jmalm.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Mikko Suopanki
etunimi.sukunimi(a)jmalm.fi
050 414 6066

Henkilötiedon keräyksen perusteet
Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on asiakkaan ja Rakennusliike J. Malm Oy:n välinen sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet.

Henkilötietojen käsittely toteutetaan asianmukaisesti ja tietoturvallisesti.

Tietojen luovuttaminen
Yrityksemme saa luovuttaa tietoja asiakkaan puolesta palvelun edellyttämille tahoille mukaan lukien työn edellyttämät aliurakoitsijat ja yhteistyökumppanit, joilla on lakiin perustuva oikeus saada tietoja, sekä viranomaiset. Yrityksemme ei luovuta henkilötietoja lakisääteisten luovutusten lisäksi muille kolmansille osapuolille ilman henkilön lupaa/pyyntöä.

Yrityksemme voi käsitellä anonyymiä tietoa asiakaspalvelun kehittämiseen ja tietojen tuottamiseen asiakkaille sekä luovuttaa anonyymiä tietoa viranomaisille (esimerkiksi Tilastokeskus) näiden lakiin perustuvan oikeuden nojalla.

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voitte ottaa yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Luovutamme henkilötietojasi myös käyttämillemme henkilötietojen käsittelijöille. Tällaisia henkilötietojen käsittelijöitä ovat esimerkiksi sähköisessä suoramarkkinoinnissa ja asiakasviestinnässä käyttämämme työkalun tarjoava ActiveCampaign. Edellytämme, että tällaiset yhteistyökumppanit ja henkilötietojen käsittelijät noudattavat tietosuojalainsäädäntöä sekä asianmukaisia toimenpiteitä tietojesi suojaamiseksi. Lisätietoa ActiveCampaignin sivuilla (https://www.activecampaign.com).

Käyttämämme henkilötietojen käsittelijät voivat olla sijoittautuneet Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tällöin varmistamme henkilötietojesi lainmukaisen käsittelyn käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita.

Henkilötietojen vastaanottaminen
Rakennusliike J. Malm Oy ja sen työntekijät voivat vastaanottaa henkilötietojanne.

Tietojen säilyttäminen
Rakennusliike J. Malm Oy säilyttää henkilötietoja rekisterissä, kunnes peruste henkilötietojen säilömiselle päättyy. Säilytysajoissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Oikeudet omiin yhteystietoihin
Sinulla on seuraavat oikeudet:
– oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
– oikeus tietojen oikaisemiseen
– oikeus käsittelyn rajoittamiseen
– oikeus vastustaa käsittelyä
– oikeus peruuttaa suostumus
– oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Kolmansien osapuolien suorittama tiedonkeruu
Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan Rakennusliike J. Malm Oy:n ulkopuolisia tahoja kuten mainostajia, mainosverkostoja sekä mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia. Nämä ns. kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme esimerkiksi tarjotakseen käyttäjälle kohdennettua mainontaa tai tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä.

Palveluissamme voi olla käytössä ns. yhteisöliitännäisiä, kuten Facebook- ja LinkedIn-painike tai Google-kartat joiden kautta käyttäjä siirtyy kyseisten palveluiden sivuille. Kun kävijä vierailee palvelussamme yhteisöliitännäinen saattaa tunnistaa että käyttäjä on kirjautuneena. Yhteisöliitännäiset eivät luovuta keräämiään tietoja Rakennusliike J. Malm Oy:lle. Yhteisöliitännäisten sivuilta löydät kyseisen liitännäisen tietosuojainformaation:

Kun käyt tällä sivustolla, tietoja sivuston käytöstä saatetaan kerätä Google Analytics -seurantapalvelun avulla. Palvelu käyttää evästeitä kerätäkseen yhdistettyjä tietoja verkkosivuston käytöstä ja toiminnasta, kuten sivuston käyttäjien määrästä ja käyttötiheydestä. Näitä tietoja voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle (palveluntarjoajalle) verkkopalveluiden kehittämistä varten. Evästeiden kautta ei kerätä tai käytetä mitään henkilötietoja. Tämäntyyppisen tekniikan käytössä noudatetaan sovellettavia tietosuoja-asetuksia ja voimassaolevaa sähköisen viestinnän tietosuojadirektiiviä.

Lisätietoja
Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden tämän selosteen tietojen muuttamiseen ilman erillistä ilmoitusta.

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Profilm Oy
Y-tunnus: 2762993-3
Osoite: Hämeentie 50
Postinumero: 00430
Postitoimipaikka: Tuusula
Puhelinnumero: 044 299 4640
Sähköpostiosoite: info@profilm.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys: Profilm Oy
Nimi: Esa Hämäläinen
Osoite: Hämeentie 50
Postinumero: 00430 Postitoimipaikka: Tuusula
Puhelinnumero: 044 299 4640
Sähköposti: info@profilm.fi

3. Tietosuojavastaava

Yritys: Profilm oy
Nimi: Esa Hämäläinen
Osoite: Hämeentie 50
Postinumero: 00430
Postitoimipaikka: TUUSULA
Puhelinnumero: 044 299 4640
Sähköposti: info@profilm.fi

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

Asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan. Rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

6. Rekisterin tietosisältö

Yrityksen nimi, Y-Tunnus, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, Henkilötunnus, Käyttäjätunnus ja Salasana.

7. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja:

Henkilöltä itseltään. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Luovutamme henkilötietojasi myös käyttämillemme henkilötietojen käsittelijöille. Tällaisia henkilötietojen käsittelijöitä ovat esimerkiksi sähköisessä suoramarkkinoinnissa ja asiakasviestinnässä käyttämämme työkalun tarjoava ActiveCampaign. Edellytämme, että tällaiset yhteistyökumppanit ja henkilötietojen käsittelijät noudattavat tietosuojalainsäädäntöä sekä asianmukaisia toimenpiteitä tietojesi suojaamiseksi. Lisätietoa ActiveCampaignin sivuilla (https://www.activecampaign.com).
Käyttämämme henkilötietojen käsittelijät voivat olla sijoittautuneet Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tällöin varmistamme henkilötietojesi lainmukaisen käsittelyn käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita.

10. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.
On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

11. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.
Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

12. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

13. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.